Jurist wet Natuurbescherming

Soort opdracht: Extern

Geplaatst: 13/03/2019

 • Omschrijving

  OVER DE FUNCTIE
  Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die worden ingezet om doelen van onze opdrachtgever te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd. Op het taakveld natuur zoeken wij op korte termijn versterking van de juridische slagkracht van onze opdrachtgever.
  De Wet natuurbescherming regelt - kort gezegd- de bescherming van bossen, flora- en fauna en natuurwaarden. In dit speelveld van veel en vaak verschillende belangen zijn de juridische spelregels een belangrijke leidraad. Binnen de afdeling Vergunningverlening en Handhaving werken 5 juristen waarbij elke jurist in principe minimaal 2 wetten ‘beheerst’. Binnen de afdeling wordt gewerkt volgens het zogenaamde ‘pull-principe’ wat betekent dat het binnenkomende werk centraal wordt geregistreerd van waaruit je vervolgens zelf het werk ophaalt. Onderlinge afstemming vindt zoveel mogelijk ad hoc plaats. Dossierkennis haal je zelf op, zowel uit de systemen als bij de medewerkers. De juristen zijn ondergebracht bij het team Handhaving maar je maakt als jurist onderdeel uit van zowel het handhavings- als het vergunningverleningsproces.
   
  FUNCTIE-EISEN
  Afgeronde opleiding HBO of WO recht;
  minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) als jurist op het gebied van Vergunningverlening;
  minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2012-2019) met de Natuurbeschermingswet (oud) en de Flora- en faunawet (oud) en de Boswet (oud) dan wel de onderdelen natuur en soortbescherming en houtopstanden uit de Wet natuurbescherming;
  ervaring met het zelfstandig behandelen van bezwaaren beroepsprocedures.

 • Externe Website

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Freelanceopdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Fiscalisten, Juristen en Mediators

 • Provincie

  Gelderland

 • Verspreiden via social media

LOG IN