HR (Business) Partner

Soort opdracht: Extern

Geplaatst: 07/11/2018

 • Omschrijving

  De opdracht
   
  Je bent Business partner voor de BU/VC managers en teamleiders op HR-gebied op strategisch, tactisch en operationeel niveau; Je faciliteert leidinggevenden m.b.t. de processen op het gebied van indoor en uitstroom van medewerkers. Als  HR BP werk je binnen de kaders van het HR-beleid, de weten regelgeving.
  Je bent verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid en aanpassen van huidig beleid op basis van nieuwe wetgeving en/of bedrijfsstrategie.
   
  Functieprofiel
   
  Verantwoordelijkheden en taken:
   
  Adviseren en faciliteren van de managers en teamleiders op strategisch, tactisch en operationeel niveau met betrekking tot HR:
   Adviseren bij organisatie-inrichting, verander- en cultuurvraagstukken, leiderschap en teambuilding.
  Uitvoeren van werving en Selectie.
  Adviseren en initiëren van opleiding en ontwikkeling, faciliteren van processen op gebieden als talent management, succession planning, strategische personeelsplanning, uitvoering PVB
  daarnaast adviseren en ondersteunen in HR gerelateerde onderwerpen zoals conflictbemiddeling, complexe verzuimcases, arbeidsvoorwaardelijke en juridische vraagstukken.
  Verantwoordelijk voor initiëren, afstemmen, uitwerken en implementeren van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het HR beleid, binnen kaders van wet- en regelgeving, CAO en WOR. Creëren van draagvlak bij de stakeholders (directie/MT/ teamleiders/OR).
  Deelnemen en leidinggeven aan HR-gerelateerde projecten.
  Organiseren dat de OR op het juiste moment bij besluitvorming betrokken wordt en faciliteren van de managers in het proces met de OR. Zelfstandig afstemmen met stakeholders en experts.
  Informeren van de HR servicedesk medewerkers over relevante ontwikkelingen binnen de BU/VC en indien mutaties complex of afwijkend zijn, informatie aanleveren ten behoeve van de personele mutaties.
  Zorgen voor control van de uitgevoerde HR processen, afstemmen met BU/VC manager, signaleren en escaleren van trends en afwijkingen. Spreekt BU en VC managers aan op het niet nakomen van afspraken conform bestaand beleid.
  Verantwoordelijk voor het aanleveren van HR management informatie. Rapportage wensen afstemmen met HR services. Rapportage bespreken en benodigde actie initiëren. Signaleren van systeem issues bij HR services en bij de HR informatiespecialist.
  Veiligheid:Houdt zich aan de regels op het gebied van veiligheid en gebruik PBM’s (bij bezoek aan de managers en afdelingen).
  Controleert kennis, opleidings- en kwalificatie-eisen op het gebied van veiligheid in wervingsprocedures.
   
  Jouw profiel
  HBO+ opleiding op HR, juridisch of bedrijfskundig gebied.
  5-7 jaar ervaring als HR adviseur of HR Business Partner.
  Kennis van organisatie- en verander modellen.
  Kennis van arbeidsvoorwaarden.
  Kennis van moderne HR instrumenten.
  Kennis van MS office (Word, Excel en Powerpoint) (eis)
  Ervaring met Profit (of soort gelijke HRM applicatie)
  Een recente referentie met een schriftelijke toelichting van de referentie.
  Competenties en vaardigheden:
   
  Omgevingsbewustzijn
  Resultaatgerichtheid
  Adviesvaardigheid
  Inlevingsvermogen
  Overtuigingskracht
  Sociabiliteit
  Plannen
  Klantgerichtheid
  Stressbestendigheid
  Pragmatisch en tevens in staat zijn op strategisch niveau te acteren
   
  Aanbod
  Een opdracht voor de duur van 13 maanden met optie tot verlenging

 • Externe Website

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Freelanceopdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Personeel en Organisatie

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Verspreiden via social media

LOG IN